Sut i ddewis y torwyr PDC cywir?

Briff (1)

Briff (2)

Nid yw Dril PDC heddiw Bits Design fel matrics yn debyg iawn i'r hyn a oedd hyd yn oed ychydig flynyddoedd yn ôl.Mae cryfderau tynnol ac ymwrthedd effaith wedi cynyddu o leiaf 33%, ac mae cryfder brazes torrwr wedi cynyddu ≈80%.Ar yr un pryd, mae geometregau a thechnoleg strwythurau ategol wedi gwella, gan arwain at gynhyrchion matrics cadarn a chynhyrchiol.
Deunydd Torwyr
Mae torwyr PDC yn cael eu gwneud o swbstrad carbid a graean diemwnt.Mae'r gwres uchel o tua 2800 gradd a phwysedd uchel o tua 1,000,000 psi yn ffurfio'r compact.Mae aloi cobalt hefyd yn gweithredu fel catalydd ar gyfer y broses sintering.Mae'r cobalt yn helpu i fondio'r carbid a'r diemwnt.
Nifer y Torwyr
Rydym fel arfer yn defnyddio llai o dorwyr ar ddarnau PDC meddal gan fod pob torrwr yn cael gwared ar doriad mwy dyfnder.Ar gyfer ffurfiannau anoddach, mae'n hanfodol defnyddio mwy o dorwyr i wneud iawn am y dyfnder llai o dorri.
Briff (3)
Darnau Dril PDC - Maint Torwyr
Ar gyfer ffurfiannau meddalach, rydym fel arfer yn dewis torwyr mwy nag mewn ffurfiannau anoddach.Fel arfer, mae'r ystod safonol o feintiau o 8 mm i 19 mm ar unrhyw ddarn.
Briff (4)

Briff (5)
Rydym yn gyffredinol yn disgrifio cyfeiriadedd dylunio rac y torrwr yn ôl rhaca cefn ac onglau rhaca ochr.
● Rhaca cefn y torrwr yw'r ongl a gyflwynir gan wyneb y torrwr i'r ffurfiant ac fe'i mesurir o'r fertigol.Mae onglau rhaca ôl yn amrywio rhwng, yn nodweddiadol, 15° i 45°.Nid ydynt yn gyson ar draws y did, nac o damaid i damaid.Mae maint ongl rhaca'r torrwr ar gyfer darnau dril PDC yn effeithio ar y Gyfradd Treiddio (ROP) a gwrthiant y torrwr i wisgo.Wrth i ongl y rhaca gynyddu, mae ROP yn lleihau, ond mae'r ymwrthedd i wisgo yn cynyddu gan fod y llwyth cymhwysol bellach wedi'i wasgaru dros ardal lawer mwy.Mae torwyr PDC gyda raciau cefn bach yn cymryd dyfnder mawr o doriad ac felly maent yn fwy ymosodol, yn cynhyrchu Torque uchel, ac yn destun traul cyflym a mwy o risg o ddifrod trawiad.
Briff (6)

Briff (7)
● Mae rhaca ochr y torrwr yn fesur cyfatebol o gyfeiriadedd y torrwr o'r chwith i'r dde.Mae onglau rhaca ochr yn fach fel arfer.Mae'r ongl rhaca ochr yn cynorthwyo glanhau tyllau trwy gyfeirio toriadau yn fecanyddol tuag at yr annulus.
Briff (8)

Briff (9)

Briff (10)
Briff (11)

Amser post: Awst-10-2023