Mae Pwyllgor Argyfwng WHO wedi cynnal cyfarfod yn ddiweddar a chyhoeddi bod ymestyn epidemig clefyd coronafirws 2019 yn gyfystyr â statws “PHEIC” o bryder rhyngwladol.Sut ydych chi'n ystyried y penderfyniad hwn a'r argymhellion cysylltiedig?

Mae'r Pwyllgor Argyfwng yn cynnwys arbenigwyr rhyngwladol ac mae'n gyfrifol am ddarparu cyngor technegol i Gyfarwyddwr Cyffredinol WHO pe bai argyfwng iechyd cyhoeddus (PHEIC) o bryder rhyngwladol:
· A yw digwyddiad yn “ddigwyddiad iechyd cyhoeddus brys o bryder rhyngwladol” (PHEIC);
· Argymhellion interim ar gyfer gwledydd neu wledydd eraill sy'n cael eu heffeithio gan "argyfwng iechyd cyhoeddus o bryder rhyngwladol" i atal neu leihau lledaeniad rhyngwladol afiechyd ac osgoi ymyrraeth ddiangen â masnach a theithio rhyngwladol;
· Pryd i ddod â statws “argyfwng iechyd cyhoeddus o bryder rhyngwladol” i ben.

I ddysgu mwy am y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol (2005) a'r Pwyllgor Argyfwng, cliciwch yma.
Yn unol â gweithdrefnau arferol y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol, bydd y Pwyllgor Argyfwng yn ailgynnull y cyfarfod o fewn 3 mis ar ôl y cyfarfod ar ddigwyddiad i adolygu'r argymhellion interim.Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Argyfwng ar Ionawr 30, 2020, ac ailgynullwyd y cyfarfod ar Ebrill 30 i werthuso esblygiad pandemig coronafirws 2019 ac i gynnig barn diweddariadau.

Cyhoeddodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddatganiad ar Fai 1, a chytunodd ei Bwyllgor Argyfwng fod yr epidemig clefyd coronafirws 2019 presennol yn dal i fod yn “argyfwng iechyd cyhoeddus o bryder rhyngwladol.”
Gwnaeth y Pwyllgor Argyfwng gyfres o argymhellion mewn datganiad ar Fai 1. Yn eu plith, argymhellodd y Pwyllgor Argyfwng fod WHO yn cydweithredu â Sefydliad Iechyd Anifeiliaid y Byd a Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig i helpu i benderfynu ar ffynhonnell anifeiliaid y feirws.Yn gynharach, roedd y Pwyllgor Argyfwng wedi awgrymu ar 23 a 30 Ionawr y dylai WHO a China ymdrechu i gadarnhau ffynhonnell anifeiliaid yr achosion.


Amser post: Gorff-20-2022